TİORİD KANSERİ

Tiroid bezinDE 4 tip kanser görülür.

-PAPİLLER KANSER

-FOLLİKÜLER KANSER

-MEDÜLLER KANSER

-ANAPLASTİK KANSER

Muayene ile nodül tespit edilenlerin toplumda oranı %3-7 iken , yüksek çözünürlüklü  ultrasonografi ile kişilerin %50-70 inde nodül tespit edilebilmektedir. Tiroid nodüllerinin tıbbi açıdan önem arz etmesinin nedeni çeşitli etkenlere bağlı olarak %5-15 kanser riski taşımalarıdır.  Kadınlarda nodüller daha sık görülürken erkeklerde tespit edilen nodüllerde kanser riski daha yüksektir. Kanser riski açısından tek nodül ile çok sayıdaki nodül arasında belirgin bir fark olmadığı gibi, büyük nodülle küçük nodül arasında da bir fark yoktur. Bu nedenle tiroid bezinde tespit edilen her nodül kanser riski taşıdığı için ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.

Tiroid ultrasonografisi ve gerektiğinde ince iğne biyopsisi nodülün vasfını değerlendirmek için kullanılan en önemli incelemelerdir. İğne biyopsisi; nodülün içine enjektör iğnesi ile girilerek hücre çekilmesi ve patoloji uzmanı tarafından mikroskop altında incelenmesidir. Biyopsi sonucuna göre ameliyat kararı verilen hastalarda tiroid bezinin her iki tarafı çıkarılır.  Bu şekilde hastalığın tekrarlaması önlenir ve atom tedavisi gerekirse, atom tedavisinin etkili olması sağlanmış olur.