HİPERPARATİROİDİ
Paratiroid bezi tiroidin bezinin sağ ve sol yanında bulunan (sayıları insandan insana değişmekle birlikte) genelde 4 adet ve parathormon adı verilen hormonu salgılayan bezdir. Paratiroid bezi salgıladığı horman yardımıyla kanda kalsiyum değerini belli bir aralıkta tutarak yaşamın dengeli sürdürülmesine katkı sağlar. Bunu gıdalarla alınan kalsiyumun barsaklar da emilmesi ve gerektiğinde kemiklerdeki kalsiyumu eritilerek kana verilmesi şeklinde yapar. Hiperparatiroidi paratiroid bezinin fazla hormon salgılaması nedeniyle ortaya çıkan ve en sık görülen hastalığıdır. Bezlerden biri veya daha fazlasının kontrolsüz parathormon salgılaması nedeniyle kemiklerden kalsiyum salınarak yani kemikler eritilerek kan kalsiyum düzeyi yükselmeye başlar. Kan kalsiyumunun yüksek olması • yaygın kemik ve adale ağrılarına • depresyon gibi psikolojik bozukluklara • sürekli yorgunluk hissine • gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi şikayetlerine • ritim bozukluğu, çarpıntı, hipertansiyona • tekrarlayan böbrek taşına • ani kalp durması hatta • beyin kanamasına neden olabilir • tanı kan kalsiyum ve parathormon seviyelerinin ölçülmesiyle başlayan bir dizi tetkik sonrası konulur. • cerrahi olarak hastalıklı bezin çıkartılması ile tedavi edilir.